Новини

Защита на човешките права в съвременна Европа

ЕС има впечатляваща рамка за правата на човека. Въпреки това дискриминацията на основата на пола остава широко разпространена. Пандемията от COVID-19 предизвика нарастване на домашното насилие, особено насилието срещу жени, и задълбочи съществуващите неравенства между половете. Европейският комитет по социални права установи нарушения на правата на равно заплащане и равни възможности на работното място в 13 държави-членки на ЕС.

Пандемията също предизвика увеличаване на расистките и ксенофобските инциденти срещу национални или етнически малцинства, включително словесни обиди, тормоз, физически атаки и онлайн реч на омразата. Агенцията на ЕС за основните права (FRA) отбеляза в доклади расистки инциденти, свързани с пандемията в повечето държави-членки на ЕС, особено насочени към хора от (или смятани от) азиатски произход, но също така и роми, мюсюлмани, евреи, мигранти и хора с увреждания .

Създайте журналистически видеоклип (30 секунди – 1 минута) за това как пандемията е засегнала човешките права около вас.

Интервюирайте приятелите си, попитайте хората за тяхното мнение или застанете сами пред камерата и споделете мислите си!

И се уверете, че видеото ви отговаря на тези стандарти:

  •  Продължителност (включително заглавия и др.):

o Минимум: 30 секунди

o Максимум: 3 минути

  • Файлов формат: MP4
  • Формат на файла: чрез връзка към youtube
  • Те могат да бъдат записани на всяко устройство (мобилен телефон, камера, таблет и т.н.), стига да имат минимална резолюция от 640p
  • Видеоклиповете трябва да бъдат направени с аудиовизуални материали, принадлежащи на участниците.
  • Може да се използва аудиовизуален материал от трета страна, ако авторското право ви го позволява.
  • Авторските права и лицензите за употреба на трети страни трябва да се показват в крайните кредити.

Формат: Видео

Език: ENGLISH

Вие сте:

Моля, оценете от 1 до 5:

Политика за поверителност
http://nnchannel.eu/bg/политика-за-поверителност/

CONTRIBUTIONS