Новини

Изчезването на пола

„Полът” като социална конструкция изчезна. Младите поколения не само се стремят към равенство и насърчават многообразието, но и канят всеки да бъде най-добрата версия на себе си, независимо от пола, с който се идентифицират. В резултат на това традиционните правила, които придружават мъжествеността и женствеността, са замъглени.

Преди години тази тема се смяташе за много противоречива, но през 2030 г. имаме много повече свобода, така че искаме да пишете открито за новите начини за изразяване на себе си пред другите. За да достигнете до международна аудитория, напишете тази статия на английски!

Имате творческа свобода, стига да са изпълнени следните изисквания:

  • Размерът на файла не трябва да надвишава 5 Mb
  • Статията трябва да бъде между 200 и 600 думи.
  • Файлов формат: pdf (можете също да пишете в текстовото поле и да прикачвате изображения, като щракнете върху добавяне на файлове)
  • Трябва да се посочи името на автора, както и датата и мястото на написване. Тази информация трябва да бъде добавена в началото.
  • Текстът трябва да бъде разделен на колони/абзаци.

Препоръчително е да добавите снимка, която да илюстрира новината, като в този случай трябва да се добави надпис

Формат: Текст

Език: Английски

Вие сте:
Моля, оценете от 1 до 5:
Политика за поверителност
http://nnchannel.eu/bg/политика-за-поверителност/
null

ВНОСКИ