КУЛТУРА

Нова икономическа система – Падането на капитализма-Колаборативни икономики

Както знаете, капиталистическата система се срина миналата година и в момента навлизаме в ера на нови икономики на сътрудничество. Като директор на NNC Channel вярвам, че аудио анализът на новите икономики, които започват да се развиват, е от съществено значение, тъй като не само пряко засяга обществото, но и начина, по който работи нашата компания.

Кажете на нашата аудитория колко страхотен е нашият работен модел: сътрудничество, равнопоставеност, уважение към нуждите на хората… Кажете на всички колко страхотен е нашият канал и нека спечелим нови последователи!

Можете да записвате аудио на магнетофони, смартфони, компютри… Имате творческа свобода, стига да са изпълнени следните изисквания:

  • Размерът на файла не трябва да надвишава 5 Mb
  • Файлов формат: mp3/m4a
  • Аудиото трябва да включва заглавие, което определя темата, за която ще се говори.
  • Трябва да се посочи името на автора.
  • Трябва да се посочи датата, на която е записано аудиото.
  • Трябва да се посочи мястото, където е записано аудиото.
  • Записът трябва да е с продължителност най-малко 30 секунди и не трябва да надвишава 5 минути.
  • Не е задължително, но е препоръчително да включите снимка на обекта на аудиото или поне икона, която да го илюстрира.

Формат: Аудио

Език: ВСИЧКИ ЕЗИЦИ

Вие сте:
Моля, оценете от 1 до 5:
Политика за поверителност
http://nnchannel.eu/bg/политика-за-поверителност/

CONTRIBUTIONS