НОВИНИ

Нова образователна система – класните стаи изчезват

Както знаете, новите методи на преподаване отвориха много възможности за всички, след като класните стаи изчезнаха. Ето защо бихме искали да говорите с учители, ученици, педагози, училищни съветници…, с които смятате, че е най-добре да разговаряме за тази нова ситуация.

Това е тема, за която всички говорят и ние искаме да ѝ дадем нова гледна точка с видео. Отидете и подгответе добро видео за NNC Channel!

Видеоклиповете могат да бъдат редактирани или не, да включват музикални творения, графична анимация, текст… каквото се сетите. Имате творческа свобода по отношение на формата на видеото, стига да са изпълнени минималните изисквания:

  •  Продължителност (включително заглавия и др.):

o Минимум: 30 секунди

o Максимум: 3 минути

  • Файлов формат: MP4
  • Формат на файла: чрез връзка към youtube
  • Те могат да бъдат записани на всяко устройство (мобилен телефон, камера, таблет и т.н.), стига да имат минимална резолюция от 640p
  • Видеоклиповете трябва да бъдат направени с аудиовизуални материали, принадлежащи на участниците.
  • Може да се използва аудиовизуален материал от трета страна, ако авторското право ви го позволява.
  • Авторските права и лицензите за употреба на трети страни трябва да се показват в крайните кредити.

Формат: Видео

Език: ВСИЧКИ ЕЗИЦИ

Вие сте:

Моля, оценете от 1 до 5:

Политика за поверителност
http://nnchannel.eu/bg/политика-за-поверителност/

CONTRIBUTIONS