Забавление

Нов тематичен парк отваря врати: 0-Gravity-Land

Скъпи репортери, тематичният парк Zero Gravity отвори врати след дълго време на строеж.

Очаква ви много работа, която не бива да се подценява. Фотогалерията трябва да изглежда много професионално. Трябва да направите минимум три, максимум десет снимки на всяка станция, които да ни представите. Форматът на файловете трябва да бъде jpg. Всеки файл не трябва да бъде по-голям от 10 Mb.

Приемаме цветни и черно-бели снимки. Всички изображения трябва да включват надпис в текстов формат между пет и петнадесет думи, които описват това, което се вижда на снимките. Не забравяйте, че използваните снимките трябва или да са ваша собственост, или да са безплатни изображения без авторски права. В противен случай трябва да поискате разрешение за авторски права.

Имате творческа свобода, стига да са изпълнени следните изисквания:

  • За всяко предизвикателство трябва да бъдат изпратени минимум 3 и максимум 10 изображения.
  • Файлов формат: jpg.
  • Индивидуален файл не може да бъде по-голям от 5 Mb.
  • Приемат се цветни и черно-бели снимки.
  • Изображенията трябва да са собственост на участниците.
  • Ако са част от колаж или редактирани, могат да се използват изображения от трети страни, стига да са свободни за използване и авторските права да позволяват това.
  • Всички изображения трябва да включват надпис в текстов формат, между 5 и 15 думи, като заглавие на снимките или описание на това, което се вижда на изображението.

Можете да използвате софтуер за редактиране/творчество по ваш избор, ние предлагаме canva.com.

Формат: Изображение

Език: Всички езици

Вие сте:
Моля, оценете от 1 до 5:
Политика за поверителност
http://nnchannel.eu/bg/политика-за-поверителност/

CONTRIBUTIONS