New Normal Channel

„Опитът на NNC е в образователна симулация, базирана на предизвикателства симулационна игра, която предлага интерактивна, мотивираща и овластяваща среда, с педагогически подход за учене чрез обмяна на опит.

Опитът ще предложи на младите хора и младежките работници интерактивна среда чрез учене и развитие на умения и способности, свързани с дигиталната култура и творчество, което ще допринесе за преодоляването не само на технологичната разлика (на достъпа до цифрови ресурси), но и на разликата в уменията и компетентностите (способността за разбиране и създаване в цифровия свят).

Участниците ще работят като репортери за NNC, платформата, където можете да научите за най – новите разработки в науката, развлеченията, културата и последните нови до 2030 година.

Те ще трябва да изпълнят задачите, възложени от техния ръководител на проекта NNC и да се задълбочат в съответните теми, за да подготвят съдържание за канала.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Основната целева група на проекта NNC ще бъде младежи и особено младите хора в риск от изключване.

Той също така е насочен към младежки работници и други агенти, свързани със социалното и трудово приобщаване на младите хора.

Чрез своето участие младите хора ще могат да …

 1. Развият въображението си и предвидят сценарии за бъдещ свят, засегнат от въздействието на COVID 19, подобрявайки и прилагайки своето творчеството в практика.
 2. Станете агенти, които генерират съдържание и дигитална култура, станете активни граждани, давайки гластност на своите идеи и мнения.
 3. Разберете цифровата култура и я консумирайте от критична гледна точка, разбирайки какво означават дезинформация и фалшиви новини.
 4. Разберете как се трансформира реалността, подобрявайки своите умения за адаптивност и гъвкавост.
 5. Придобиване на технически познания, свързани с дигиталната култура, които ще подобрят капацитет и пригодността за работа на младежите.
 6. Развиване на своите предприемачески и вътрешно предприемачески компетенции като предприемате инициативи и проявявате проактивност.

Опитът на NNC се състои от …

 • Онлайн платформа

  – Среда за учене и взаимодействие с участниците

  – Начална точка за предизвикателните задачите

  – канал за публикуване и принос към проекта

  – Раздели: „Предизвикателства за нови сътрудници“ и „Ресурси за ново сътрудничество“, Новини, култура, развлечения и наука

 • Набор от предизвикателства

  – Задачи, възложени от потенциален работодател

  – Ще насочи младите хора да се задълбочат в съответните теми

  – Ще има общо 48 предизвикателства, по 4 в различните направления култура, развлечения и наука.

 • Ръководство за потребителя

  – За това как да участвате в NNC и как да продължите да решавате предизвикателни задачи

  – Изцяло ориентирано към младите хора

  – Трябва да е кратка директна реклама, съобразена с младите хора

 • Серия от тренировъчни хапчета (treining pills)

  – Поредица oт образователни ресурси, които ще помогнат на младите хора да развият някои от уменията, необходими за решаване на предизвикателства.

  – Платформа, в която можете да срещнете нови сътрудници.

  – Презентационни умения (език, ключова концепция за изразяване на видеозапис, сценарий, основи на аудиовизуални средства за комуникация и художествено изразяване.

  – Те ще имат предимно аудиовизуален формат.

  – Микроподготовка, известна още като „обучение с размер на захапка“ Всяка тренировъчна единица с размер на хапка трябва да стои самостоятелно, отговаряйки на въпрос или решавайки проблем.

 • Ръководството, което събира опита, натрупан в NNC

  – Ръководство за използване на платформата

  – Ще служи като педагогическо ръководство за младежки работници и организации, които работят с млади хора

  – Включва описание на характеристиките: Опитът на NNC: прилаганият педагогически подход, учебните цели, конкретните компетенции и умения, предлаганите тематични области, теми и връзката им с компетентностите.

  – Възможните приложения в формална и неформална учебна среда, както и лице в лице или смесени образователни действия

Проекти от интерес

Последвай ни!