Ψυχαγωγία

Ένα νέο θεματικό πάρκο ανοίγει τις πόρτες του: Γη με 0-Βαρύτητα

Αγαπητοί δημοσιογράφοι, το Θεματικό Πάρκο Μηδενικής Βαρύτητας άνοιξε τις πόρτες του μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω κατασκευαστικών εργασιών. Ως διευθυντής του NNC, θέλω να καλύψεις αυτά τα νέα.

Υπάρχει πολλή δουλειά που σας περιμένει, κάτι που δεν πρέπει να υποτιμάτε. Η συλλογή των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι πολύ επαγγελματική. Πρέπει να τραβήξετε τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες σε κάθε σταθμό και να υποβάλλεται το πολύ έως δέκα φωτογραφίες.

Οι εικόνες μπορούν να επεξεργαστούν ή όχι, να είναι κολάζ, να περιλαμβάνουν εφέ, κείμενο… Έχετε δημιουργική ελευθερία εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Για κάθε πρόκληση, θα υποβάλλονται τουλάχιστον 3 εικόνες και το πολύ 10 εικόνες.
  • Μορφή αρχείου: jpg.
  • Κάθε αρχείο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 5 Mb.
  • Θα γίνουν δεκτές έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
  • Οι εικόνες πρέπει να ανήκουν στους συμμετέχοντες.
  • Εάν αποτελούν μέρος κολάζ ή έχουν υποστεί επεξεργασία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες από τρίτους, εφόσον είναι ελεύθερες στη χρήση ή το επιτρέπει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλες οι εικόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια λεζάντα σε μορφή κειμένου, μεταξύ 5 και 15 λέξεων, ως τίτλο για τις εικόνες ή περιγράφοντας τι φαίνεται στην εικόνα.

Μορφή απάντησης: Εικόνα

Γλώσσα απάντησης: Όλες οι γλώσσες

Είσαι
Παρακαλούμε βαθμολογήστε τα ακόλουθα από το 1 έως το 5:
Διαβάστε περισσότερα
http://nnchannel.eu/el/πολιτική-απορρήτου/

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ