Επιστήμη

Απαγόρευση ορυκτών καυσίμων – Νέοι τρόποι συνεργατικών μεταφορών

Η χρήση ορυκτών καυσίμων τελικά απαγορεύτηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε τη χρήση τους λόγω των παγκόσμιων ελλείψεων και των επιπτώσεων που είχαν στο περιβάλλον παγκοσμίως. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά εναλλακτικές μορφές μεταφοράς από τους ίδιους τους πολίτες.

Ως διευθυντής του NNC, θέλω ένα ηχητικό που να αποτυπώνει τις πιο ενδιαφέρουσες και καινοτόμες μεθόδους συλλογικών μεταφορών που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι. Κάντε το με τον τρόπο που θέλετε, αρκεί να είναι απλό και ενδιαφέρον! Δεν θα βάλω όριο στα είδη των μεταφορών για τα οποία μπορείτε να μιλήσετε:  εφ’ όσον είναι ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετακίνηση … Προχώρα μπροστά!

Μπορείτε να εγγράψετε ηχητικά σε μαγνητόφωνο, έξυπνα κινητά, υπολογιστές… Έχετε δημιουργική ελευθερία εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5Mb
  • Μορφή αρχείου: mp3/m4a
  • Το ηχητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν τίτλο που καθορίζει το θέμα το οποίο αφορά.
  • Το όνομα του δημιουργού θα πρέπει να αναφέρεται.
  • Πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία εγγραφής του ηχητικού.
  • Πρέπει να αναφέρεται ο τόπος όπου καταγράφηκε το ηχητικό.
  • Η εγγραφή θα πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

Είναι προαιρετικό, αλλά σκόπιμο, να συμπεριλάβετε μια εικόνα του θέματος του ηχητικού ή τουλάχιστον ένα εικονίδιο για να το απεικονίσετε.

Μορφή απάντησης: Ηχητικό

Γλώσσα απάντησης: Όλες οι γλώσσες

GR (NEW)
Είσαι
Παρακαλούμε βαθμολογήστε τα ακόλουθα από το 1 έως το 5:
Διαβάστε περισσότερα
http://nnchannel.eu/el/πολιτική-απορρήτου/

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ