Κοινωνίες καλωδίων…

Βγαίνοντας από μια αρκετά «μαύρη» περίοδο της ανθρωπότητας που οι ζωές όλων μπήκαν σε μια μορφή αμήχανης παύσης αποκομίσαμε μια σημαντική δεξιότητα, η εξοικείωση με τα εργαλεία του διαδικτύου με σκοπό την συντήρηση ή και αύξηση της παραγωγικότητας μας στον εργασιακό μας κύκλο. Η ειδοποιός διαφορά της post – Covid εποχής από τα προηγούμενα έτη…

Read more