Επιστήμη

Δουλειά από το σπίτι και Υγεία

Η εργασία ή οι σπουδές από το σαλόνι σας είναι το νέο φυσιολογικό στις μέρες μας και αυτό φέρνει μια σειρά από νέες προκλήσεις – ειδικά όταν δεν έχετε ειδικό χώρο για ένα «γραφείο». 

Δεδομένου ότι όλοι έχουμε βιώσει την ομορφιά και την κατάρα της «εργασίας από το σπίτι», γιατί δεν συγκεντρώνουμε πολύτιμες συμβουλές για να διατηρήσουμε τη σωματική (και ψυχική μας!) υγεία σε καλή κατάσταση;

Τι θα προτείνατε; Ποια φωνητική συμβουλή θα δίνατε στον φοιτητή / υπάλληλο / εργαζόμενο για τη νεολαία / εθελοντή εργαζόμενο / διαβάζοντας σπίτι;Καταγράψτε μερικές χρήσιμες προτάσεις για την πρόληψη των αρνητικών συνεπειών στην υγεία που προκαλείται από την εργασία στο σπίτι. Ποια συμπεριφορά πρέπει να αποφύγουμε όλοι για να παραμείνουμε υγιείς, συγκεντρωμένοι και παραγωγικοί;

Μπορείτε να εγγράψετε ηχητικά σε μαγνητόφωνο, έξυπνα κινητά, υπολογιστές… Έχετε δημιουργική ελευθερία εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100Mb
  • Μορφή αρχείου: mp3/m4a
  • Το ηχητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν τίτλο που καθορίζει το θέμα το οποίο αφορά.
  • Το όνομα του δημιουργού θα πρέπει να αναφέρεται.
  • Πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία εγγραφής του ηχητικού.
  • Πρέπει να αναφέρεται ο τόπος όπου καταγράφηκε το ηχητικό.
  • Η εγγραφή θα πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

Είναι προαιρετικό, αλλά σκόπιμο, να συμπεριλάβετε μια εικόνα του θέματος του ηχητικού ή τουλάχιστον ένα εικονίδιο για να το απεικονίσετε.

Μορφή απάντησης: Ηχητικό

Γλώσσα απάντησης: Όλες οι γλώσσες

Είσαι

Παρακαλούμε βαθμολογήστε τα ακόλουθα από το 1 έως το 5:

Show/hide terms
http://nnchannel.eu/el/πολιτική-απορρήτου/

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ