Επιστήμη

Γενετική τροποποίηση

Σήμερα, η γενετική τροποποίηση αποτελεί την τελευταία μόδα. Στην πραγματικότητα, είναι τόσο διαδεδομένη που επηρεάζει ακόμη και τον κόσμο της ιατρικής και των τροφίμων. Δεν το βρίσκεις συναρπαστικό; Ναι, και γι’ αυτό θέλω να δουλέψετε πάνω σ’ αυτό το θέμα!

Σε πολλά νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο, για παράδειγμα, είναι δυνατόν να επεξεργαστείτε το γονιδίωμα των ανθρώπινων εμβρύων έτσι ώστε να μην αναπτύξουν γνωστές ασθένειες. Αναζητούμε εικόνες παραδειγμάτων γενετικών τροποποιήσεων σε ανθρώπους, φυτά, ζώα κ.λπ. Θέλουμε να κάνουμε ορατά τα οφέλη αυτού του θέματος. Οι ανταγωνιστές μας βρίσκουν μοναδικά παραδείγματα, οπότε προσπαθήστε σκληρά!

Οι εικόνες μπορούν να επεξεργαστούν ή όχι, να είναι κολάζ, να περιλαμβάνουν εφέ, κείμενο… Έχετε δημιουργική ελευθερία εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Για κάθε πρόκληση, θα υποβάλλονται τουλάχιστον 3 εικόνες και το πολύ 10 εικόνες.
  • Μορφή αρχείου: jpg.
  • Κάθε αρχείο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 5 Mb.
  • Θα γίνουν δεκτές έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
  • Οι εικόνες πρέπει να ανήκουν στους συμμετέχοντες.
  • Εάν αποτελούν μέρος κολάζ ή έχουν υποστεί επεξεργασία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες από τρίτους, εφόσον είναι ελεύθερες στη χρήση ή το επιτρέπει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλες οι εικόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια λεζάντα σε μορφή κειμένου, μεταξύ 5 και 15 λέξεων, ως τίτλο για τις εικόνες ή περιγράφοντας τι φαίνεται στην εικόνα.

Μορφή απάντησης: Εικόνα

Γλώσσα απάντησης: Αγγλικά

 
Είσαι
Παρακαλούμε βαθμολογήστε τα ακόλουθα από το 1 έως το 5:
Διαβάστε περισσότερα
http://nnchannel.eu/el/πολιτική-απορρήτου/

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ