ΕΙΔΉΣΕΙΣ

Νέα επαγγέλματα το έτος 2030

Η αγορά εργασίας έχει αλλάξει πολύ μετά την «τεχνολογική έκρηξη». Παλιά επαγγέλματα εξαφανίζονται, νέα εμφανίζονται κάθε μέρα…  Είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον θέμα, αλλά και  περίπλοκο, γι’ αυτό θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο απλό για το  κοινό μας. Όχι ότι το κοινό μας δεν είναι έξυπνο! Αγαπώ κάθε έναν από τους υποστηρικτές μας, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα που δεν είναι εύκολα. Αυτό είναι ένα από αυτά.

Αυτή τη φορά, θέλω να δημιουργήσω μια οπτική κάλυψη των επαγγελμάτων που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου και των αλλαγών στην κοινωνία. Ξέρετε ήδη τι θέλω, όπως πάντα: προετοιμάστε εικόνες που είναι όσο το δυνατόν πιο όμορφες και διασκεδαστικές!

Οι εικόνες μπορούν να επεξεργαστούν ή όχι, να είναι κολάζ, να περιλαμβάνουν εφέ, κείμενο… Έχετε δημιουργική ελευθερία εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Για κάθε πρόκληση, θα υποβάλλονται τουλάχιστον 3 εικόνες και το πολύ 10 εικόνες.
  • Μορφή αρχείου: jpg.
  • Κάθε αρχείο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 5 Mb.
  • Θα γίνουν δεκτές έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
  • Οι εικόνες πρέπει να ανήκουν στους συμμετέχοντες.
  • Εάν αποτελούν μέρος κολάζ ή έχουν υποστεί επεξεργασία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες από τρίτους, εφόσον είναι ελεύθερες στη χρήση ή το επιτρέπει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Όλες οι εικόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια λεζάντα σε μορφή κειμένου, μεταξύ 5 και 15 λέξεων, ως τίτλο για τις εικόνες ή περιγράφοντας τι φαίνεται στην εικόνα.

Μορφή απάντησης: Εικόνα

Γλώσσα απάντησης: Όλες οι γλώσσες

Είσαι

Παρακαλούμε βαθμολογήστε τα ακόλουθα από το 1 έως το 5:

Show/hide terms
http://nnchannel.eu/el/πολιτική-απορρήτου/

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ