Πολιτισμός

Οικοδόμηση περιβαλλοντικής συνείδησης

Το 2021, κατά τη διάρκεια της 26ης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26), ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Charles Michel, επεσήμανε ότι «η ανθρωπότητα διεξήγαγε πόλεμο κατά της φύσης: πρέπει να σταματήσουμε. Ο πλανήτης Γη είναι το ένα και το μοναδικό μας σπίτι. Πρέπει να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5C. Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα, μαζί.”

Έκτοτε, η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να αποτελεί ανοικτό ζήτημα ακόμη και το 2030! Αλλά τώρα ήρθε η ώρα! Πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα! Ούτε μια μέρα ακόμα δεν πρέπει να χαθεί! Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να υιοθετήσουν και να οικοδομήσουν την περιβαλλοντική συνείδηση!

Το κοινό μας ενδιαφέρεται να ακούσει πώς μπορεί να οικοδομηθεί η περιβαλλοντική συνείδηση ακόμα και το 2030! Ως Διευθυντής του NNC, θέλω να δημιουργήσετε ένα ηχητικό και να μιλήσετε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει η ανθρωπότητα ώστε να σώσει τον πλανήτη μας και να αλλάξει την νοοτροπία μας!

Μπορείτε να εγγράψετε ηχητικά σε μαγνητόφωνο, έξυπνα κινητά, υπολογιστές… Έχετε δημιουργική ελευθερία εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5Mb
  • Μορφή αρχείου: mp3/m4a
  • Το ηχητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν τίτλο που καθορίζει το θέμα το οποίο αφορά.
  • Το όνομα του δημιουργού θα πρέπει να αναφέρεται.
  • Πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία εγγραφής του ηχητικού.
  • Πρέπει να αναφέρεται ο τόπος όπου καταγράφηκε το ηχητικό.
  • Η εγγραφή θα πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

➢ Είναι προαιρετικό, αλλά σκόπιμο, να συμπεριλάβετε μια εικόνα του θέματος του ηχητικού ή τουλάχιστον ένα εικονίδιο για να το απεικονίσετε.

Μορφή απάντησης: Ηχητικό

Γλώσσα απάντησης: Όλες οι γλώσσες

Είσαι

Παρακαλούμε βαθμολογήστε τα ακόλουθα από το 1 έως το 5:

Show/hide terms
http://nnchannel.eu/el/πολιτική-απορρήτου/

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ