New Normal Channel

Η εμπειρία NNC είναι μια εκπαιδευτική προσομοίωση, ένα παιχνίδι προσομοίωσης βασισμένο σε προκλήσεις που προσφέρει ένα διαδραστικό, παρακινητικό και ενδυναμωτικό περιβάλλον, μέσω της παιδαγωγικής προσέγγισης της βιωματικής μάθησης.

Η εμπειρία θα προσφέρει στους νέους και τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας ένα διαδραστικό περιβάλλον μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με τον ψηφιακό πολιτισμό και την δημιουργικότητα, η οποία θα συμβάλει στην υπέρβαση όχι μόνο του τεχνολογικού χάσματος (πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους) αλλά κυρίως του χάσματος δεξιοτήτων και ικανοτήτων (ικανότητα κατανόησης και δημιουργίας στον ψηφιακό κόσμο).

Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν ως δημοσιογράφοι για το New Normal Channel, μια πλατφόρμα όπου μπορείτε να μάθετε για τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό και τα τελευταία νέα από το έτος 2030.

Θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει ο εργοδότης τους, ο επικεφαλής περιεχομένου του καναλιού NNC, και να διερευνήσουν σχετικά θέματα για να προετοιμάσουν το περιεχόμενο για το κανάλι το οποίο εργάζονται.

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΥ

Η κύρια ομάδα στόχος του έργου NNC θα είναι οι νέοι, και ιδίως οι νέοι που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού.

Απευθύνεται επίσης στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και σε όσους σχετίζονται με την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων.

Μέσω της συμμετοχής τους, οι νέοι θα είναι σε θέση να…

 1. Αναπτύξουν τη φαντασία τους και να προβλέψουν σενάρια για έναν μελλοντικό κόσμο που επηρεάζεται από τον αντίκτυπο του COVID 19, βελτιώνοντας και εφαρμόζοντας τη δημιουργικότητά τους στην πράξη.
 2. Γίνουν κοινωνοί δημιουργίας περιεχομένου και ψηφιακού πολιτισμού, να γίνουν ενεργοί πολίτες, μετατρέποντας τις ιδέες και τις απόψεις τους σε φωνή.
 3. Κατανοήσουν τον ψηφιακό πολιτισμό και χρησιμοποιώντας τον να αποκτήσουν κριτική σκέψη, κατανοώντας τι σημαίνει παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις.
 4. Κατανοήσουν πώς μετασχηματίζεται η πραγματικότητα βελτιώνοντας την προσαρμοστικότητα και τις δεξιότητες ευελιξίας τους.
 5. Αποκτήσουν τεχνικές γνώσεις σχετικά με τον ψηφιακό πολιτισμό που θα βελτιώσει τις ικανότητες και την απασχολησιμότητά τους.
 6. Αναπτύξουν τις επιχειρηματικές και ενδοεπιχειρηματικές τους ικανότητες αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και ενεργώντας προκαταβολικά.

Η εμπειρία NNC αποτελείται από…

 • Μια διαδικτυακή πλατφόρμα

  – Ένα περιβάλλον μάθησης και αλληλεπίδρασης με τους συμμετέχοντες

  – Ένα σημείο εκκίνησης για τις αναθέσεις των προκλήσεων

  – Ένα μέσο για τη δημοσίευση αυτών που συνεισφέρουν

  – Ενότητες: «Προκλήσεις για νέους συνεργάτες» και «Υλικό για νέο συνεργάτη», Νέα, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία και Επιστήμη

 • Ένα σύνολο προκλήσεων

  – Καθήκοντα που ανατίθενται από έναν δυνητικό εργοδότη

  – Θα καθοδηγήσει τους νέους να εμβαθύνουν σε σχετικά θέματα

  – Θα υπάρξουν συνολικά 48 προκλήσεις, 4 ανά τομέα (Νέα, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία και Επιστήμη)

 • Έναν οδηγό χρήστη

  – Σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην εμπειρία NNC και πώς να προχωρήσετε στην επίλυση των προκλήσεων

  – Απευθύνεται σε νέους

  – Πρέπει να είναι σύντομος και ευθύς, προσαρμοσμένος στους νέους

 • Μια σειρά από εκπαιδευτικά ``χάπια`` (training pills)

  – Μια σειρά εκπαιδευτικού υλικού που θα βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν ορισμένες από τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επίλυση των προκλήσεων

  – Με τη μορφή ενός κέντρου υποστήριξης για νέους συνεργάτες

  – Θα επικεντρωθούν (τουλάχιστον) στις δεξιότητες παρουσίασης (γλώσσα, εκφραστικότητα βασική έννοια της βιντεοσκόπησης, σεναριογραφίας, των βάσεων των οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και των καλλιτεχνικών εκφράσεων

  – Θα έχουν κυρίως οπτικοακουστική μορφή

  – Η Μικρομάθηση επίσης γνωστή ως “Bite Size Learning” Κάθε μονάδα κατάρτισης μικρού μεγέθους θα πρέπει να είναι αυτοτελής, απαντώντας σε μια ερώτηση ή επιλύοντας ένα πρόβλημα

 • Τον οδηγό εμπειρίας NNC

  – Ένα Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας

  – Θα χρησιμεύσει ως παιδαγωγικός οδηγός για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και των οργανισμών που συνεργάζονται με τους νέους

  – Περιλαμβάνει μια περιγραφή των χαρακτηριστικών του: Η εμπειρία NNC, η παιδαγωγική προσέγγιση που εφαρμόζεται, οι μαθησιακοί στόχοι, οι ειδικές ικανότητες και δεξιότητες που εξετάζονται, οι θεματικοί τομείς και τα θέματα που προτείνονται, καθώς και η σύνδεσή τους με τις ικανότητες.

  – Οι πιθανές εφαρμογές σε περιβάλλοντα μη τυπικής και άτυπης μάθησης, και σε πρόσωπο με πρόσωπο ή σε μικτές εκπαιδευτικές δράσεις

Σχέδια ενδιαφέροντος

Ακολουθησε μας